Duurzaamheid m.b.v. de sustainable goals van de VN

Afgelopen maanden hebben we bij de MINC Groep gewoon doorgewerkt. Vliegensvlug zijn alle overheidsmaatregelen doorgevoerd om onszelf en onze klanten te beschermen. Al bij de eerste golf waren we na een week volledig Corona-proof.  Daar zijn we best trots op! Dit ging niet helemaal vanzelf, zoals het eigenlijk nergens vanzelf gaat. De lunchruimte was bijvoorbeeld te klein om voldoende afstand van elkaar te houden. Daarom hebben we kantoorruimte ingeleverd en zijn de meubels heel wat keren verschoven. 

Gelukkig zijn de meeste opdrachten en campagnes doorgegaan en kregen we de kans om te laten zien dat we ‘alles uit de kast’ halen op het moment dat dit nodig is. Dit is één van onze kernwaarden. Je vindt ze onder andere op de homepage van deze website. Naast al deze praktische zaken zette deze crisis ons ook aan het denken en hebben we tussen alle drukte door nagedacht over het toekomstbestendig maken van onze organisatie. 

MIOO filosofie

De eerste stappen behelsden een aantal analytische- en brainstormsessies samen met Mo Alkassab en Alfred Boersma, adviseurs van Sustainablegoals.nl. Voor MINC is – net als bij veel MKB-ondernemingen – maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk, maar de zorg over de dagelijkse operatie met de daarbij behorende kosten en opbrengsten is belangrijker. Vanuit de MIOO filosofie* is daarom een methodiek ontwikkeld die aansluit bij deze behoefte. Mo en Alfred passen deze methodiek toe en stellen daarmee ondernemers in staat om snel en eenvoudig een start te maken met het implementeren van de sustainable development goals (SDG’s). 

Verantwoord of duurzaam ondernemen

Verantwoord of duurzaam ondernemen biedt meerdere voordelen. Het legt de nadruk op een maatschappelijke positieve impact. In de organisatie geldt dat voor werknemers, het gebruik van grondstoffen en andere (inkoop)kosten. Buiten de organisatie gaat het bijvoorbeeld om de toeleveranciers en klanten. Tezamen wordt ook wel gesproken van People, Planet, Profit. 

Sustainable Development Goals

Uit de analyse blijkt dat we al actief actie ondernemen op het grootste deel van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen gaan we gebruiken als een tastbaar raamwerk om te komen tot een grotere positieve invloed op de maatschappij. Met het resultaat beogen we als organisatie meer toegevoegde waarde te leveren op allerlei niveaus van duurzaam ondernemen. Het doorvoeren van verbeteringen is nooit klaar, dit weten we al vanuit de LEAN-filosofie welke ons op het gebied van ‘Operational Excellence’ al veel gebracht heeft. 

En verder

We rekenen erop dat deze SDG-implementatie ons verder op weg gaat helpen om duurzaamheid steeds beter in te zetten voor positieve resultaten in onze organisatie. Morgen presenteren Mo en Alfred de verder te nemen stappen aan ons Management Team (MT) zodat de doelen breder gedragen kunnen worden. 

* MIOO staat voor de juiste combinatie en juiste balans tussen: 

‌- Mens (M)
‌- Informatiemanagement (I)
‌- Organisatie (O) en 
‌- Opleiding (O) ‌

Het betreft een integrale aanpak waarmee je organisatie ‘in vorm’ komt en blijft. Meer informatie over deze methode vind je hier.